Oferta

Jako firma Unisar oferujemy wyspecjalizowane usługi związane z urządzeniami elektronicznymi i automatyką, takie jak:

Produkty własne

Bezprzewodowy Trenażer Laserowy ”BTL”

Zestaw przeznaczony do treningu podstawowych procedur posługiwania się bronią oraz ćwiczenia celności.

Podnośnik figur bojowych ”PFB-WSB-05”

Przeznaczony do szkolenia w wykrywaniu i niszczeniu celów, podczas strzelań ćwiczebnych i sprawdzających oraz ćwiczeń taktycznych z broni ręcznej i pokładowej.

Sterowanie radiowe ”WSB-05”

Przeznaczone do selektywnego zdalnego sterowania, drogą radiową, poligonowych środków pozoracji pola walki.

Zasilacz akumulatorowy

Przeznaczony do zasilania podnośnika lekkich figur bojowych.

Czujnik trafień "CT2"

Przeznaczony do rejestrowania trafień figury bojowej wykonanej z blachy lub z płyty pilśniowej.